Consulting

TİBBİ SƏFİRLİK səhiyyə təşkili sahəsinə aid olan müxtəlif istiqamətli konsalting xidmətləri təqdim edir. Müvafiq sahənin durumu ilə yaxından tanışlıq, yerli və xarici məsləhətçilərimizin yüksək analitik potensialı və təcrübəsi Tibbi Səfirliyin təqdim etdiyi ekspert xidmətlərin yüksək keyfiyyətinin zaminidir.

Xidmətlərimiz:

  • səhiyyə təşkilinin siyasəti və strategiyası üzərində iş
  • tam siklli tibbi development – ideya yaranmasından texnoloji tətbiqinə dək
  • tibb mərkəzlərinin modernizasiyası və işinin optimallaşdırılması
  • səhiyyə sahəsində layihələrə biznes dəstək
  • səhiyyə sistemində çalışan özəl şirkətlərin nüfuzu və imicinin qorunması
  • tibb müəssisələrində tibbi informasiya sistemlərinin kompleksli tətbiqi
  • ətraf mühitin qorunması
  • ətraf mühitin sağlamlığa təsiri